Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Klachten

Ondanks onze inzet om te zorgen dat je de beste en juiste zorg krijgt, kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de wijze waarop je bent behandeld. Wij betreuren dat ten zeerste en verzoeken je ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen allereerst proberen om een mogelijk conflict te voorkomen door de klacht met je te bespreken.

Mocht blijken dat het niet mogelijk is om met elkaar tot een oplossing te komen, of je stelt geen prijs op overleg, dan kunt je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.
Overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hebben wij een klachtenfunctionaris aangesteld. Bekijk hier onze klachtenprocedure.  

Kijkt u ook eens bij: