Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kwaliteitsbeleid

HomeKwaliteitsbeleid

Wij zijn als zorgaanbieder verplicht om verantwoorde zorg te leveren. De zorg moet patiëntgericht, doelmatig en doeltreffend zijn. Qyoutis streeft sinds de oprichting naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau.

De kwaliteit van onze diensten, de veiligheid van de apparatuur, de infectiepreventie en de klanttevredenheid worden periodiek getoetst. Door dit continue proces van kwaliteitsbewaking, ben je verzekerd van de beste zorg. Ons beleid en de voortgang hiervan wordt jaarlijks beschreven in het kwaliteitsjaarverslag.

We voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving. Er is volop aandacht voor de mens achter de patiënt.

Hygiëne en Infectiepreventie

Iedere patiënt die gebruik moet maken van (gezondheids)zorg, loopt het risico als gevolg van een medische en verpleegkundige behandeling een infectie op te lopen. Een dergelijke infectie bezorgt de patiënt en zijn naaste omgeving veel leed. In Qyoutis zijn alle mogelijke maatregelen genomen ter preventie van infecties. Alle medewerkers die met cliënten, cliëntenmateriaal, geneesmiddelen en andere voor cliënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte.

De volledige protocollen en procedures zijn vastgelegd. Deze zijn opgesteld door (en staan onder directe verantwoording van) een externe infectiepreventieadviseur. Deze draagt zorg voor de inhoud en de actualisering alsmede de periodieke toetsing ervan. Het steriliseren van de instrumenten wordt uitgevoerd door een ISO gecertificeerd sterilisatiebedrijf.

Klachten

Ondanks dat wij er bij Qyoutis alles aan doen om je van de beste zorg en service te voorzien, kan het voorkomen dat je ontevreden bent of een klacht hebt.
Lees hier meer over onze klachtenprocedure >>